logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint prosessi tuotanto
 
x    
x
Müük ja kavandamine

Enerpoint Oy tähelepanu on suunatud oma huvikeskmes oleva valdkonna klientide ja nende vajaduste tundmisele. 30-aastane kindel oma ala kogemus aitab kaasa klientide vajaduste süvitsi mõistmisele.

Müügiprotsess sisaldab esialgse lahendusmudeli idee väljatöötamist koos kliendiga ning ideearenduse põhjal valikvariantide pakkumist.

Kavandite ideearendus ja lõplik määratlemine
Enerpoint töötab koos kliendiga välja toote üldistatud kavandi. Kavand kirjeldab toote vajalikke omadusi, mehhaanikat ja disaini.

Lõpptulemusena sünnivad tootekavand, nõuete määratlus ning projektikava.
x
x

   
   
   
x
xbutton arrow
Soovid tulla meeskonda?
TÖÖPAKKUMISED
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Oy
Sinkokatu 11, FI-26100 RAUMA
Puh. +358 2 8387 4400, info-enerpoint.fi
x