logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint prosessi tuotanto
 
x    
x
Logistiikka ja toimitusmallit

Tuotekehitysprosessin jälkeen Enerpointilla on valmius tuotteen säännöllisiin toimituksiin. Valmius saavutetaan kattavalla tuotedokumentoinnilla ja järjestelmällisellä muutoshallinnalla. Hyvin läheinen yhteistyö asiakkaan kanssa on ensiarvoisen tärkeää, kun suunnitellaan tuotteen tuotanto- ja toimitusketjun toimintaa. Toimitusketjun logistiikka optimoidaan aina asiakkaan kanssa.

Enerpointilla on kolme toimitusmallia:

Imuohjaus
Imuohjaus mahdollistaa asiakkaan varastoarvojen optimoinnin sekä tuotteiden jatkuvan saatavuuden. Tässä toimintamallissa molemmat osapuolet sitoutuvat tiiviiseen yhteistyöhön, joka helpottaa jokapäiväistä toimitusketjun hallintaa läpi asiakkaan arvoketjun. Katso kaavio


Tilausohjautuvat toimitukset

Asiakkaan niin halutessa sopimustuotteiden tuotantoa voidaan ohjata myös tilausohjautuvasti. Tuotantokomponenttien saatavuus varmistetaan vuositasolla, mutta hankinnat tehdään eräkohtaisesti. Tavoitetoimitusaika sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Katso kaavio


Projektikohtaiset toimitukset
Toimitusaika vahvistetaan tapauskohtaisesti. Toimitusaikojen määrittämiseen vaikuttaa komponenttien maailmanmarkkinatilanne.
x
x
   
   

x
xbutton arrow
Haluatko mukaan tiimiin?
REKRYTOINTI
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Oy
Sinkokatu 11, 26100 RAUMA
Puh. 02 8387 4400, info-enerpoint.fi
x