logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Historia

Enerpoint grundades 1980 under företagsnamnet Aaltonen & Virolainen. Heimo Virolainen, som nu är styrelseordförande för Enerpoint, började driva företaget på heltid 1982. Ända sedan starten har Enerpoint arbetat inom byggtekniksektorn: den första produkten var en dimmerkontakt. Enerpoints produktsortiment utökades snart med värmeelement och vattensängstermostater.

Enerpoint såldes till Patron Group 1992. Då upphörde den egna tillverkningen och produktutvecklingen lades ut på entreprenad för att sedan köpas av företagets f.d. produktutvecklare. Samtidigt flyttades Enerpoints produktion till Kina. År 1994 såldes Patron Group till Rautaruukki och Enerpoints ursprungliga ägare Heimo Virolainen köpte tillbaka Enerpoint. Estlands självständighet i kombination med gynnsamma förhållanden bidrog till beslutet att flytta tillbaka Enerpoints tillverkning så att den låg närmare kunderna. I början bedrevs verksamheten i Estland i form av ett samarbete med ett Saarenmaa-baserat företag.

Den målinriktade tillväxten inleddes i slutet av 1990-talet. Det gemensamma bolaget upphörde 1998 när man etablerade ett produktionsbolag i Estland för all tillverkning inom den snabbt växande koncernen, vilket sedan följdes av ännu en produktionsenhet 2006. Sedan starten har antalet anställda i Estland ökat från 10 till 160.

Enerpoint har hela tiden köpt en stor andel av sina komponenter från Kina och med förvärvet av Kin Tai 2007 stärks Enerpoints inköpskanaler och tillverkningskapacitet i Kina. Vårt kvalitetssystem, som certifierades 2000, utgör en garanti för att vår personal och produktion uppfyller kvalitetskriterierna och kvalitetskontrollen enligt standarden ISO 9001:2000.

x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x