logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Organisation

Enerpoint är ett växande företag med en organisation som kontinuerligt arbetar och expanderar för att tillgodose kundernas föränderliga behov på ett så heltäckande sätt som möjligt.
Enerpoint Oy
Produktion, försäljning
VD Matti Lipsanen
Enerpoint Saare Oü
Produktion
VD Erik Keerberg
Enerpoint Scandinavia
Försäljning och support
Sverige, Norge och Danmark
General Manager Kristian Berghagen
Kin Tai Industrial Ltd.
Produktion
Kina, Hong Kong

Det administrativa partnerföretaget Energate Oy med dotterbolaget Enerpoint Oy ingår i Enerpoint i Finland. Den finländska delen av Enerpoint är indelad i administration, försäljning, produktutveckling och inköp. Verksamheten i Finland leds av VD Matti Lipsanen. Det är 25 anställda i Finland, varav hälften svarar för Enerpoints produktutveckling.

Enerpoints produktion är förlagd till två anläggningar i estniska Saaremaa med ungefär 160 anställda. Den senaste produktionsenheten ligger i Shenzhen, Kina.

Den starka affärsutvecklingen i Sverige resulterade i att Enerpoint öppnade ett försäljningskontor i Göteborg 2006.

x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x