logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Enerpoint
Ett stabilt partnerskap som utgår från behoven

Att förstå kundernas behov och kunna erbjuda en övergripande ekonomisk lösning som bygger på dessa behov har alltid varit viktigt för oss.

För våra kunders räkning konstruerar och tillverkar vi högkvalitativa tekniskt avancerade temperaturregulatorer för bastustyrenheter och bastuaggregat, vattenbaserade golvvärmesystem, elektrisk rumsuppvärmning, ventilations- och värmeåtervinningsenheter samt värmepumpar. Inom belysningssektorn konstruerar och tillverkar vi lampor med senaste LED-teknik.

Med vårt omfattande kunnande och vår långa erfarenhet kan vi få fram de bästa lösningarna i fråga om konstruktion, produktion samt logistikhantering. Vi använder naturligtvis våra erfarenheter för våra kunders bästa. Vi eftersträvar en djupgående förståelse av verksamhetsmiljön, logistiken i affärsverksamheten och slutanvändarens behov. Vårt gemensamma mål är en ömsesidig utveckling av kunnande och produkter.

Under årens lopp har vi utvecklats till en pålitlig och stabil produktutvecklings- och produktionspartner både för våra nationella och internationella kunder. Detta gör att Enerpoints kunder lugnt kan koncentrera sig på kärnverksamheten och förlita sig på att vi levererar konkurrenskraftiga styranordningar av hög kvalitet. Berätta om dina mål och behov – så ger vi dig den optimala lösningen.

Utvecklingen av Enerpoints omsättning
Enerpoint fortsätter att växa inom såväl nya produktområden som nya marknader. Se diagrammet

x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x