logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint prosessi tuotanto
 
x    
x
Logistik- och leveransmodeller

När produktutvecklingen är klar kan Enerpoint erbjuda regelbundna produktleveranser med hjälp av produktdokumentation och systematisk förändringshantering. När man planerar hur produktens produktion och leveranskedja ska utformas är det mycket viktigt att ha ett nära samarbete med kunden. Leveranslogistiken optimeras alltid tillsammans med kunden.

Enerpoint har tre leveransmodeller:

Pullcontrol
Pullcontrol gör det möjligt att optimera kundens lagervärde och åstadkomma kontinuerlig tillgänglighet i fråga om produkterna. I denna handlingsmodell engagerar sig båda parter i ett nära samarbete som gör det lättare att kontrollera den dagliga leveranskedjan genom kundens värdekedja. Se diagrammet


Från order till leverans

Beroende på kundens önskemål kan produktionen av de avtalade produkterna även styras genom en leveransmetod där man utgår från order till leverans. På årsbasis säkerställer man att produktionskomponenterna finns tillgängliga, men inköpen görs i partier. Tillsammans med kunden enas man i förväg om den beräknade leveranstiden. Se diagrammet


Projektbaserade leveranser
Leveranstiden bekräftas från fall till fall. Situationen på världsmarknaden påverkar leveranstiderna.
x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x