logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint prosessi tuotanto
 
x    
x
Försäljning

Enerpoint strävar efter att lära känna målgruppskunderna och deras behov. En omfattande erfarenhet på mer än 30 år inom området gör att vi kan ha ingående kunskaper kundernas behov.

Under säljprocessen upprättas en preliminär lösningsmodell tillsammans med kunden och alternativa lösningar utifrån dessa idéer.

Från idé till slutprodukt
Tillsammans med kunden tar Enerpoint fram ett råkoncept för produkten. I detta koncept ingår produktens önskade egenskaper, funktion och utformning.

Slutresultatet blir ett produktkoncept, en kravspecifikation och en projektplan.
x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x