logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Ventilation och värmeåtervinning
Kombinera energiåtervinning med god ventilation

För att följa de nya energispardirektiven och vid byggandet av lågenergihus krävs att man återvinner energin som huset ger ifrån sig. Att använda ventilationsaggregat med integrerad värmeåtervinning är ett bra sätt att ta tillvara värmeenergin. Med hjälp av noggranna styrsystem kan värmen återvinnas på ett mycket effektivt sätt.

Ventilation innebär normalt att bostäder förlorar en stor del av värmeenergin som produceras i huset. Värmeåtervinningsenheten som ansluts till luftventilationen är ett effektivt sätt att återvinna värmeenergin. De precisa styrsystemen gör att värmeåtervinningen blir högeffektiv.

Långvarigt samarbete med de bästa aktörerna på fältet ger oss en fördel när det handlar om att utveckla styrning av ventilation och värmeåtervinning. För en optimal värmeväxling av ventilationen i bostaden krävs att tillverkaren är väl insatt i hur aggregatet fungerar. Vi på Enerpoint är specialister på uppvärmning och kylning av luft, och kan därför ta fram system där hundratals kanal- och terminalregulatorer ingår i ett och samma system. Genom att kombinera mångårigt utvecklingsarbete kring styrning av ventilationsapparatur och ventiler med de bästa tekniska lösningarna kan vi leverera en högklassig produkt.


x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x