logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Värmestyrning
Rätt värme för rätt behov

Energibesparingen i den nuvarande värmestyrningsutrustningen baseras på en exakt värmemätning där värmestyrningen kan automatiseras så att man får rätt värme för rätt behov.

Enerpoint utvecklar termostater för en rad olika tillämpningsområden inom värmereglering. Våra termostater sparar energi genom att hålla temperaturen på en jämn nivå. Med hjälp av veckotimer och fjärrstyrning kan temperaturen regleras helt efter användarens önskemål. Vi har 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika typer av termostater för el- och vattenburna system, is- och snösmältning, eftervärmning av ventilationsluft och varmvattenberedare.

Vi utvecklar både analoga och mikroprocessorstyrda PI- och PID-regulatorer med lösningar som är anpassade efter kundens och marknadens behov. I produktutvecklingen utgår vi först och främst från att lösningarna ska vara energibesparande och ge ökad boendekomfort.

I våra regulatorer använder vi oss av senaste mikroprocessorteknik. Vi har lösningar som tillgodoser marknadens behov, tack vare vår skickliga produktutvecklingsorganisation. Utgångspunkten för vår produktutveckling är energibesparing och ökad levnadskomfort.


x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x