logo enerpoint
x
x
x
x
enerpoint
 
x    
x
Värmepumpar
Energi från jord, luft och vatten

Värmepumpen tar upp värmeenergi från jord, luft och vatten och omvandlar den till ren energi som kan användas i bostäder. Med hjälp av värmepumpar är det möjligt att aktivera andra värmesystem i huset eller helt ersätta traditionella uppvärmningsformer. En värmepump producerar den energi som behövs för att värma upp en fastighet på ett effektivt sätt – oavsett om det handlar om moderna lågenergihus eller gamla renoveringsobjekt.

Enerpoint kommer att vara en av utvecklarna bakom de system som bidrar till att minska miljöbelastningen och öka människors välbefinnande. Styrlösningar till värmepumpar är en viktig del av Enerpoints produktsortiment.


x
x
Nyheter

24.1.2009

ENERPOINT har förnyat sin produktionsanläggning Läs vidare


x
xbutton arrow
Vill du bli en del av vårt team?
REKRYTERING
x
x
x
x
x
xbutton arrow
Enerpoint Scandinavia
Kungsporten 4E, SE-427 50 Billdal
Tel. +46 31 93 91 70, info-enerpoint.se

Fax +46 (0) 31 91 34 40
x